Scottsdale, AZ 85251

Price: 2,600,000

06-29-2018

Scottsdale, AZ 85257

Price: 330,000

06-29-2018

Paradise Valley, AZ 85253

Price: 500,000

06-26-2018

Mesa, AZ 85207

Price: 564,000

05-18-2018

Scottsdale, AZ 85251

Price: 440,000

05-08-2018

Scottsdale, AZ 85259

Price: 885,000

03-29-2018

Paradise Valley, AZ 85253

Price: 285,000

02-23-2018

Scottsdale, AZ 85258

Price: 665,000

01-30-2018

Tempe, AZ 85283

Price: 425,000

11-02-2017

Glendale, AZ 85304

Price: 184,500

10-12-2017

Phoenix, AZ 85042

Price: 230,000

09-15-2017

Phoenix, AZ 85018

Price: 141,500

07-14-2017